top of page

Som arbeidsverktøy benytter vi ArchiCAD

Vi utarbeider plantegninger,arbeidstegninger,oppriss og eventuelt 3D tegninger for ytterligere visualisering.

Ved større prosjekt lager vi presentasjoner med farger og materialer som beskriver uttrykket.

Vi bistår også med belysningsplaner,utsmykking og grafisk design.

Vi har gode samarbeidspartnere i alle kategorier.

Om ønskelig,følger vi hele prosjektet med koordinering,bestilling og prosjektoppfølging  

ARBEIDSPROSESS  1.OPPSTARTSMØTE: Avklaring og gjennomgang av prosjektet. Branding og ”firmaets identitet”.  2.BEHOV OG UNDERLAG Kundebehov og gjennomgang av ønsker og rammer. Eventuelt gjenbruk.  3.SKISSE- OG FORPROSJEKT: Grovplanlegging og arealdisponering. Uttrykk, farger, materialer. Gjennomgang med prosjektansvarlige – eventuelle justeringer og videre planlegging/fremdrift  4.DETALJPROSJEKT: Layout, beskrivelser, detaljplanlegging , eventuelle arbeidstegninger, romskjemaer og beskrivelser.  5.GJENNOMGANG – PLAN Gjennomgang av forslag og eventuelle revideringer. Videre fremdrift.  6.PRISER   Eventuelt innhenting av priser hos leverandører og entreprenører  7.UTFØRELSE – PROSJEKTKOORDINERING OG PROSJEKTLEDELSE Eventuelle bestillinger Møter med entreprenører/håndverkere – oppfølging og koordinering av prosjektet. Ferdigstilling.

ARBEIDSPROSESS

 

1.OPPSTARTSMØTE:

Avklaring og gjennomgang av prosjektet. Branding og ”firmaets identitet”.

 

2.BEHOV OG UNDERLAG

Kundebehov og gjennomgang av ønsker og rammer. Eventuelt gjenbruk.

 

3.SKISSE- OG FORPROSJEKT:

Grovlayout og arealdisponering. Uttrykk, farger, materialer.

Gjennomgang med prosjektansvarlige – eventuelle justeringer og videre planlegging/fremdrift

 

4.DETALJPROSJEKT:

Detaljplanlegging, arbeidstegninger, romskjemaer og beskrivelser

 

5.PRISER  

Innhenting av priser hos leverandører og entreprenører

 

6.UTFØRELSE – PROSJEKTKOORDINERING OG PROSJEKTLEDELSE

Bestillinger, koordineringer av håndverkere og leveranser.

Møter med entreprenører/håndverkere – oppfølging og koordinering av prosjektet. Ferdigstilling/siste finish.

bottom of page